Giá trị định giá Đất đường Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

379,312,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
303,450,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
417,243,750 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
249,666,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)