Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 751, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,658,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,526,912 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
6,224,504 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
5,218,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 751, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước)