Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 14, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,487,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,790,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
3,836,250 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
4,666,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 14, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước)