Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 13, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

7,202,310 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
5,761,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
7,922,541 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
5,068,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 13, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước)