Giá trị định giá Đất đường Thế Lữ, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

10,445,930 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,356,744 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
11,490,523 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,090,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thế Lữ, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)