Giá trị định giá Đất đường Đường dẫn vào đường cao tốc, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

13,066,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,453,072 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
14,372,974 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,225,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường dẫn vào đường cao tốc, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)