Giá trị định giá Đất đường Trương Văn Đa, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

14,905,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
11,924,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
16,396,380 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
14,169,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trương Văn Đa, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)