Giá trị định giá Đất đường Thạnh Lộc 29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

31,659,830 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,327,864 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
34,825,813 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
39,043,470 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thạnh Lộc 29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)