Giá trị định giá Đất đường Bờ hữu sông Sài Gòn, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

49,708,830 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
39,767,064 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
54,679,713 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
41,458,530 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bờ hữu sông Sài Gòn, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)