Giá trị định giá Đất đường Đường Số 10, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

58,305,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
46,644,416 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
64,136,072 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
41,861,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 10, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)