Giá trị định giá Đất đường Thạnh Lộc 19, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

38,276,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
30,621,584 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
42,104,678 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
40,653,510 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thạnh Lộc 19, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)