Giá trị định giá Đất đường Thạnh Lộc 17, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

40,660,290 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
32,528,232 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
44,726,319 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
39,848,490 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thạnh Lộc 17, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)