Giá trị định giá Đất đường Tân Thới Nhất 6, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

45,124,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
36,099,440 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
49,636,730 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
52,252,930 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Thới Nhất 6, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)