Giá trị định giá Đất đường Tân Thới Nhất 13B, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

60,969,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
48,775,776 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
67,066,692 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
49,716,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Thới Nhất 13B, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)