Giá trị định giá Đất đường Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

98,175,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
78,540,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
107,992,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
51,745,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)