Giá trị định giá Đất đường Đường Số 74A, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

8,887,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
7,110,160 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
9,776,470 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
10,375,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 74A, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)