Giá trị định giá Đất đường Đường Số 79, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

12,863,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,290,840 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
14,149,905 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
11,589,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 79, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)