Giá trị định giá Đất đường Hồ Văn Tăng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

11,714,190 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
9,371,352 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
12,885,609 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
11,369,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hồ Văn Tăng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)