Giá trị định giá Đất đường Đường Số 7, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

67,503,270 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
54,002,616 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
74,253,597 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
75,977,190 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 7, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)