Giá trị định giá Đất đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

115,106,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
92,085,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
126,616,875 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
82,243,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)