Giá trị định giá Đất đường Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

91,946,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
73,557,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
101,140,875 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
77,543,730 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)