Giá trị định giá Đất đường Đường Số 7, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

215,809,110 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
172,647,288 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
237,390,021 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
244,211,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 7, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)