Giá trị định giá Đất đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

367,785,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
294,228,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
404,563,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
244,211,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)