Giá trị định giá Đất đường Đường Số 1, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

220,671,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
176,537,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
242,738,650 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
241,744,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 1, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)