Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6E, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

84,133,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
67,307,136 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
92,547,312 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
72,219,410 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6E, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)