Giá trị định giá Đất đường Hoàng Văn Hợp, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

97,504,390 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
78,003,512 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
107,254,829 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
75,197,530 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoàng Văn Hợp, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)