Giá trị định giá Đất đường Đường Số 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

96,190,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
76,952,304 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
105,809,418 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
75,197,530 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)