Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6B, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

13,480,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,784,256 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
14,828,352 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,764,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6B, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)