Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

79,616,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
63,693,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
87,577,875 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
78,175,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)