Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

60,023,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
48,018,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
66,026,070 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
66,141,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)