Giá trị định giá Đất đường Đường Số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

64,925,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
51,940,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
71,417,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
72,963,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)