Giá trị định giá Đất đường Đường Số 5, Phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

45,940,170 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
36,752,136 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
50,534,187 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
47,622,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 5, Phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)