Giá trị định giá Đất đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

57,950,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
46,360,440 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
63,745,605 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
51,549,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)