Giá trị định giá Đất đường Đường Số 18, Phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

84,186,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
67,349,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
92,605,656 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
51,058,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 18, Phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)