Giá trị định giá Đất đường Đường Số 25, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

32,174,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,739,456 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,391,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
40,783,780 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 25, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)