Giá trị định giá Đất đường Đường Số 10, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

54,047,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
43,237,600 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
59,451,700 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
42,519,260 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 10, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)