Giá trị định giá Đất đường Đường Số 26, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

61,033,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
48,826,680 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
67,136,685 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
45,556,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 26, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)