Giá trị định giá Đất đường Đường Số 23, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

33,367,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,694,144 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
36,704,448 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
41,651,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 23, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)