Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

91,564,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
73,251,472 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
100,720,774 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
96,593,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)