Giá trị định giá Đất đường Đường Số 5, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

107,200,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
85,760,256 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
117,920,352 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
94,622,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 5, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)