Giá trị định giá Đất đường Đường Số 4, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

133,825,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
107,060,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
147,207,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
99,550,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 4, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)