Giá trị định giá Đất đường Đường Số 19E, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

78,133,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
62,506,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
85,946,784 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
71,474,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 19E, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)