Giá trị định giá Đất đường Đường Số 18, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

81,952,410 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
65,561,928 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
90,147,651 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
79,110,270 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 18, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)