Giá trị định giá Đất đường Đường Số 17, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

85,656,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
68,525,232 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
94,222,194 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
75,942,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 17, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)