Giá trị định giá Đất đường Đường Số 17, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

89,762,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
71,810,192 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
98,739,014 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
99,550,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 17, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)