Giá trị định giá Đất đường Đường Số 16, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

75,665,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
60,532,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
83,232,380 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
72,963,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 16, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)