Giá trị định giá Đất đường Đường Số 16, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

85,153,590 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
68,122,872 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
93,668,949 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
91,665,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 16, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)