Giá trị định giá Đất đường Đường Số 11, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

68,035,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
54,428,160 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
74,838,720 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
74,410,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 11, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)