Giá trị định giá Đất đường Quảng Hiền, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

96,207,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
76,965,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
105,828,195 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
145,293,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quảng Hiền, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)