Giá trị định giá Đất đường Bàu Cát 7, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

154,638,990 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
123,711,192 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
170,102,889 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
151,411,590 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bàu Cát 7, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)